Jak się okazuje ustawa antywiatrakowa zablokuje możliwość inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce na wielu poziomach.

Rozwój branży ograniczy głównie zapis mówiący o tym, że pomiędzy wiatrakiem, a zabudowaniami mieszkalnymi (a także obszarami cennymi przyrodniczo) musi zostać zachowana odległość równa lub większa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. "De facto mocno ograniczy to miejsca, gdzie energetyka wiatrowa będzie się mogła rozwijać - będzie to możliwe na bałtyckim szelfie, na lądzie dojdzie jednak do drastycznych ograniczeń" - podkreślił ekspert z portali Energetyka24 i Defence24.com Piotr Maciążek.


"Kwestia odległości od zabudowań to niejedyny problem. Już istniejące wiatraki, jeżeli nie spełnią nowych wymogów prawnych, będą mogły być remontowane, ale nie rozbudowywane. To zablokuje rozwój już istniejących farm wiatrowych, w które inwestorzy zainwestowali pieniądze" - dodał Piotr Maciążek.

"W przepisach przewiduje się także konieczność wprowadzenia obok decyzji pozwolenia użytkowania elektrowni wiatrowej również dodatkowego zezwolenia na eksploatację ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, co - jak nietrudno zgadnąć - wydłuży inwestorom kwestie biurokratyczne" - powiedział również.

"Każdy z wymienionych przeze mnie aspektów wpłynie negatywnie na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - osłabi mniejszych inwestorów i wzmocni duże państwowe firmy. Ministerstwo Energii tłumaczy nowe rozwiązania zbyt gwałtownym rozwojem wiatraków. Zdaniem wiceministra Piotrowskiego już dziś osiągamy dzięki temu cele rozwoju odnawialnych źródeł energii na 2018 r. Pytaniem otwartym pozostaje jednak to, czy po wejściu ustawy wiatrakowej, będzie można osiągnąć cele OZE w dłuższym horyzoncie?" - stwierdził Maciążek.

Źródło: cire.pl
Foto: Senvion