PSEW (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) proponuje duże korzyści dla gmin, które będą inwestowały w energetykę wiatrową.

Na program partycypacji społecznej zaproponowany przez PSEW składa się kilka głównych punktów. Po pierwsze, właściciel nowej farmy wiatrowej o mocy ponad 5 MW będzie musiał przeznaczyć 1 proc. przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na rzecz lokalnej społeczności. Będą to dopłaty do rachunków za energię elektryczną oraz dodatkowe świadczenia i dotacje na rzecz sołectw i gminy. Szczegółowy program dopłat byłby uzgadniany razem z radami sołectw. Prawo dopłaty do rachunków za energię elektryczną będzie dotyczyło osób, które od co najmniej 12 miesięcy mieszkają w promieniu do 1 km od elektrowni wiatrowej. Dopłata wynosiłaby przynajmniej 20 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

PSEW proponuje, by roczny limit wynosił: 900 kWh dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1250 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, a także 1500 kWh dla gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi co najmniej 5 osób.

Osoby mieszkające w promieniu do 1 km od elektrowni wiatrowej dostawałyby taką dopłatę przez 15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie elektrowni stała się ostateczna. Inwestor miałby też prawo przekazać darowizny celowe na potrzeby mieszkańców. Jeśli łączna kwota dopłat do energii elektrycznej oraz darowizn nie osiągnie wspomnianego 1 proc. przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, różnica zostanie wpłacona do budżetu gminy.

Źródło: gramwzielone.pl
Foto: Tauron Ekoenergia