Prezydent podpisał ustawę antywiatrakową. To koniec dużej energetyki wiatrowej w Polsce.

Ustawa wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem branży wiatrowej, która ustawę podpisaną przez prezydenta nazywa ustawą antywiatrakową, przyjęte regulacje całkowicie zablokują rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, niemożliwe stanie się bowiem znalezienie lokalizacji, w których spełniono by kryterium 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowych.

W ustawie znalazły się także zapisy zwiększające opodatkowanie farm wiatrowych, co może uderzyć w operatorów działających już instalacji, których w Polsce do momentu przyjęcia ustawy antywiatrakowej zbudowano ok. 5,4 GW.

Niezbędne miejsce w polskim miksie źródeł odnawialnych może wypełnić przede wszystkim realizowana przez państwowe koncerny energetyczne generacja w technologii współspalania biomasy z węglem. 

Źródło: gramwzielone.pl
Foto: Repower