Wedłu Urzędu Regulacji Energetyki potencjał OZE w Polsce w I kw. tego roku wzrósł aż o 860 MW.

URE podał, że w I kwartale br. przyłączono do sieci odnawialne źródła energii o łącznym potencjale 859,28 MW, a ich całkowity potencjał w naszym kraju wzrósł do 7 829,3 MW. Dla porównania, według URE w całym 2015 r. w Polsce uruchomiono łącznie źródła OZE o mocy 941,39 MW, w 2014 r. – 517,95 MW, w 2013 r. – 1094,59 MW, w 2012 r. 1334,04 MW, a rok wcześniej – 526,62 MW.

Według Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec marca br. potencjał farm wiatrowych w Polsce wynosił 5 432,324 MW, podczas gdy na koniec 2015 r. sięgał 4 582,036 MW, a więc zaledwie w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku miał wzrosnąć o 850,28 MW. To dosyć zastanawiające dane w obliczu faktycznej sytuacji na rynku wiatrowym, w który uderza niepewność co do ostatecznego kształtu regulacji dotyczących inwestowania w farmy wiatrowe. Wątpliwości wzbudzają ponadto dane URE na temat potencjału wiatrowego, który miał być podłączony do sieci w ubiegłym roku. Według URE było to 748,2 MW. Tymczasem Europejskie Stowarzyszenie Branży Wiatrowej EWEA (obecnie WindEurope) szacowało, że w całym 2015 r. w Polsce powstały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,266 GW. 

Źródło: gramwzielone.pl
Foto: REC Solar