Farma produkująca najtańszą energię ma powstać na wodach terytorialnych Danii.

rzyznana w aukcji przez duńskie władze taryfa za sprzedaż energii wyniosła, licząc po ówczesnym kursie, ok. 0,1031 euro/kWh. Koszt produkcji energii w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricity) ma być znacząco niższy i wynieść, biorąc pod uwagę cały przewidziany okres funkcjonowania, ok. 85 euro/MWh.

Morska farma wiatrowa Horns Rev 3 ma kosztować 1 mld euro, a jej uruchomienie przewidziano na 2018 r. Do montażu przewiduje się elektrownie wiatrowe duńsko-japońskiego konsorcjum Vestas MHI, każda o mocy ok. 8 MW.

Elektrownie wiatrowe na Horns Rev mają produkować energię w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu ok. 400 tys. duńskich gospodarstw domowych.

Źródło: gramwzielone.pl
Foto: Siemens