Wojwództwo podlaskie otrzyma dotacje na ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mikroinstalacje OZE.

Wnioski w konkursie można składać od wczoraj do 15 lipca br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2016 r.

Beneficjentami konkursu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD). W przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 80 mln zł, w tym na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek (wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw) do dyspozycji jest 50 mln zł, a na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych – 30 mln zł. 

Źródło: gramwzielone.pl
Foto: REC Solar